Kalkulator kosztów ogrzewania

Dane wejściowe

Budynek: jednostka wartość
Powierzchnia ogrzewana: m2
Założona moc potrzebna do ogrzanie 1m2 pow.: ( Co to jest? ) W/m2
Założona moc potrzebna do ogrzania budynku: kW
Sezonowe zapotrzebowanie na cele CO.: KWh/m2
Roczne zuzycie energii na ogrzewanie: kWh
Normatywne zużycie ciepłej wody: litry/osoba
Ilość osób stale mieszkajacych w obiekcie: -
Roczne zużycie ciepłej wody: m3
Zuzycie energii do ogrzania wody: kWh
Całkowite zużycie energii: kWh

Wartości opałowe poszczególnych paliw

jednostka wartość
Wartość opałowa gazu: kWh/m3
Wartość opałowa oleju: kWh/litr
Wartość opałowa węgla/ Ekogroszek: kWh/t
Wartość opałowa koksu: kWh/t
Wartość opałowa biomasy: kWh/t
Wartość opałowa gazu płynnego: kWh/litr

Porównanie efektywności i kosztów

COP*(1) PLN
Pompa ciepła Danfoss DHP:
Gaz płynny kocioł kondensacyjny:
Gaz ziemny kocioł kondensacyjny:
Kocioł olejowy:
Koks 'gruby':
Węgiel 'kostka'/Ekogroszek:
Biomasa:

Ceny jednostkowe poszczególnych paliw

jednostka wartość jednostka wartość
Cena gazu ziemnego*(2): zł/m3 Cena oleju opałowego*(3): zł/litr
Cena węgla 'Ekogroszek'*(4): zł/t Cena koksu grubego*(4): zł/t
Cena biomasy - pelletu*(4): zł/t Cena gazu płynnego*(5): zł/litr
Średnia cena energii elektrycznej*(6): zł/kWh

Kalkulator kosztów ogrzewania - legenda:

Założona moc potrzebna do ogrzanie 1m2 powierzchni

W zależności od tego jak zbudowany jest dom ,jaki ma system regulacji ogrzewania , potrzebuje on mniej lub więcej energii wyrażonej w Watach, w przeliczeniu na m2 powierzchni  aby ogrzać go do założonej temperatury. I tak upraszczając:


DOM PASYWNY: (docieplony 20 cm styropianu grafitowego , odzysk ciepła z rekuperatora , okna o  bardzo niskim współczynniku  U) - 20-30 W/m2  


DOM ENERGOOSZCZĘDNY (docieplony 15 cm styropiany grafitowego, bez systemu odzysku ciepla , okna o niskim  współczynniku U) - 40-60 W/m2  


DOM TRADYCYJNY  (pustak 25-30 cm docieplony 5-10  cm zwykłego styropianu  bez systemu odzysku ciepla , okna o typowym  współczynniku U) - 80-100 W/m2


DOM NIEENERGOOSZCZĘDNY (cegła pełna , bez styropianu, lub innego systemu dociepleń, nieszczelne okna o niskim współczynniku U) - 100-150 W/m2


Jak widać zakres jest bardzo szeroki.

Aby otrzymać dokładną wartość dla swojego domu - NAPISZ DO NAS. POMOŻEMY

Najczęściej wybierane

Gruntowa Pompa Ciepła

Gruntowa Pompa Ciepła DHP-H Opti Pro

Najnowocześniejsza technologia do twojej dyspozycji - ponad 75% darmowej Energii

czytaj więcej